wayang_01_061020221728
wayang_2_061020221730
Master_0003_Gunungan-copy
Master_0000_Group-04102022

Caca & Marda

Katur dumateng Bp/Ibu/Sdrk
Nyuwun pangaksama wonten lepating panyerat asma saha titel
wayang_01_061020221728
wayang_2_061020221730
Master_0003_Gunungan-copy
Master_0000_Group-04102022

Caca & Marda

Selasa Pon, 11 Juli 2023
Dinten
Jam
Menit
Detik
Master_0003_Gunungan-coklat-06102022
//Wujude Nungsa akrami/ Wus sami karsa manunggal/ Jiwa kelawan ragane/Tan tama satata raga/ Anggenira reruntungan/ Tameng tumus jiwanipun/ Maniti pamardinira// //Pamardi salaki rabi/ Mulyane trah kang utama/ Yoni Sajroning batine/ Tansah kukuh ing rancana/ Datan rengka antuk lapa/ Pepujine gesangipun/ Memayu ywaning sasama//
( ADYASMARA )
Master_0003_Gunungan-copy
RAHAYU RAHAYU SAGUNG DUMADI
Rinengga Sagunging Pakurmatan
Kanthi memuji ngarsa dalem Gusti Ingkang Maha Suci mugya paring kanugrahan saha pangayoman anggen kawula sakeluwarga nedya atur pahargyan (Resepsi) Temanten anak kula kakung dalah Putri
Master_0003_Gunungan-copy
Master_0003_Gunungan-copy
caca_020520231558
H.A.P. Desthalia Cyatraningtyas, S.Kep., Ns
Putri Ki Drs.Maryani saha Almh Nyi Dra. Kuswidayati

&

Master_0003_Gunungan-copy
Master_0003_Gunungan-copy
marda_020520231558
Marda Aditya Suphardiyan, S.Kep.,Ns.
Putra Bapa Supriyono, AMd.Kep
saha Ibu Sri Suhartini, AMd.Kep
wayang_01_061020221728
wayang_2_061020221730
Ing Pangeling
gunungan_title_gold_081020221317
wedding-ring-081020221336

Akad Nikah

Selasa Pon, 11 Juli 2023
Tabuh 08.00 WIB
Dinten
Jam
Menit
Detik

Lokasi

Papan Dunungipun Pinanganten Putri
RT 04 RW 03 Desa Mangunan
Kec. Udanawu Kab. Blitar

resepsi-symbol-081020221336

Resepsi

Selasa Pon, 11 Juli 2023
Tabuh 13.00 - 17.00 WIB
Dinten
Jam
Menit
Detik

Lokasi

Papan Dunungipun Pinanganten Putri
RT 04 RW 03 Desa Mangunan
Kec. Udanawu Kab. Blitar

resepsi-symbol-081020221336

Unduh Mantu

Sabtu Pahing, 15 Juli 2023
Tabuh 10.00 WIB - Mantun
Dinten
Jam
Menit
Detik

Lokasi

Papan Dunungipun Pinanganten Kakung
Dusun Dungus RT 019 RW 02
Wungu – Wungu – Madiun

wayang_01_061020221728
wayang_2_061020221730
Lumakuning Katresnan
gunungan_title_gold_081020221317
Desember 2016

“Tresna Jalaran saka Kulina nggeh Nimas Ayu”
“Sakmenika nggeh mekaten Kang Mas”

November 2022

“Anggenipun katresnan kula kalih panjenenganipun Nimas Ayu Caca, kula keparenga nyuwun pangestunipun Bapa kaliyan Ibu. Niat nafkah lahir tur bathin kapengen ngawujudaken ing titah kang aran bebrayan”

“Inggih kasumanggaaken Kang Mas. Kastresnan kula kaleh panjenengan mugi kepareng pangestu. Niat becik panjenengan kaleh tiyang sepah panjenengan katampi saka sajeroning manah”

Sakmenika Kanthi Selawase

“Mugya kula kaleh panjenenganipun saget lumampah ing titah bebrayan kanthi sakinah mawaddah warahmah”

wayang_01_061020221728
wayang_2_061020221730
Pandonga
gunungan_title_gold_081020221317
Minangka kepareng paring dunga dumateng pinanganten kekalih

Amplop Digital

Pangestu saking panjenengan sami dumadi
kabegjaning lumampahing kula ugi kaluwarga
Pramila saking punika, minangka
panjenengan sami ngersaaken paring
kado langkung digital, kasumanggaken.

wayang_01_061020221728
wayang_2_061020221730
Pramila saking punika kepareng kawula sakeluwarga Nyadhong Karawuhan Bapak Ibu Sedherek kula kanthi pangajab nyuwun donga pangestunipun kegem putra kekalih mugi anggenipun mangun bebrayaning kaluwarga tansah manggih Hayem Tentrem Hayu Hayem Angrembuyung awit pepayunging Gusti Kang Maha Suci
PINANGANTEN KEKALIH
Caca & Marda
Made with ♥ by
logo-UD-tema08-131020221351
wayang_01_061020221728
wayang_2_061020221730
  • Home
  • Pengantin
  • Save The Date
  • Love Story
  • Gallery
  • Wishes
  • Amplop Digital